Kysely Rågön saaren yhteisten alueiden kehittämisestä

Hei Rågöläiset,

Yhtiöjärjestyksen mukaan Rågservicen tarkoituksena on omistaa ja hallita Rågön rantakaavassa yhteiskäyttöön osoitettuja maa- ja vesialueita ja Lämpholm nimistä tilaa (sillan pohjoispuolen maa-alueet tien varrella ja sillan molemmin puolin). Edelleen yhtiön tehtävänä on toimia saaren loma-asuntojen omistajien yhteenliittymänä, hoitaa ja edistää heidän yhteisiä etujaan mm. siten, että saaren teiden, uimarantojen, puisto-, urheilu- ja leikkialueiden, kaivojen, saunojen ym. laitteiden sekä rakennelmien ja etuuksien kuten tilaan kuuluvien kalavesien käyttö tapahtuu järjestetysti ja, että loma-asuntoalueen pysyvyys, siisteys ja viihtyisyys turvataan. Yhtiö omistaa laajoja yhteisiä metsä- ja peltoalueita sekä vesialueita.

Tällä kyselyllä hallitus haluaa kuulla Rågservicen osakkaiden mielipiteitä siitä, kuinka näitä yhtiöjärjestyksessä annettuja tehtäviä tulisi toteuttaa ja toimintaa kehittää. Hallitus on aloittanut kehityssuunnitelman tekemisen ja nyt on hyvä hetki saada suunnitelmaan mukaan osakkaiden näkemyksiä. Suunnitelman toimenpiteet jaksotetaan seuraaville vuosille. Suunnitelmassa otetaan kantaa myös asioiden priorisointiin ja kustannuksiin. Suunnitelma tullaan esittelemään osakkaille keväällä järjestettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Kysely on anonyymi. Perheenjäsenet voivat vastata kyselyyn yksilöllisesti, eli yhdeltä perheeltä saa tulla enemmän kuin yksi vastaus.

Vastaamaan pääset alla olevasta linkistä. Vastaamisaikaa on kaksi viikkoa ja kysely sulkeutuu 21.1.2024. Kyselyyn vastaaminen kestää n 15 min.

https://forms.gle/hc4hu4LzGEQLquSr9

Muistathan painaa ‘Lähetä’ nappia kun olet vastannut kyselyyn. Tarkista lopuksi, että ohjelma ilmoittaa ‘Vastauksesi on tallennettu’.
Jos herää kysymyksiä kyselyyn liittyen, niin olethan yhteydessä hallitukseen (ragohallitus@gmail.com tai Heidi Karlsson 040-7593320).

Kiitos kyselyyn osallistumisesta!
t. Rågservicen hallitus