Uudenvuodentiedote saarelaisille

Uudenvuodentiedote saarelaisille

Hyvä Rågöläinen!

Syksyllä valitun hallituksen toimintakausi on alkanut reippaasti. Vesilaitos suljettiin lokakuun puolivälissä. Sulkemisen yhteydessä merkittiin verkoston sulut sinisillä merkkikepeillä helpottamaan niiden löytymistä jatkossa. Kiitokset sulkujen etsimisessä auttaneille talkoolaisille! Spituholmenin laiturin katkennut kiinnityskettinki uusittiin. Onneksi saaresta löytyi sukeltaja apuun. Myös muiden laitureiden kiinnityksiä vahvistettiin. Vesakoita poistettiin teiden varsilta haittaamasta lumenaurausta. Metsäreviirin kanssa on tehty maastokäynti tulevaa metsäsuunnitelma varten. Hallitus on myös päivittänyt yhtiön vakuutusturvan ja aloittanut yhtiön pitkän tähtäimen suunnitelman laatimisen. Suunnitelma esitellään osakkaille keväällä järjestettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Suunnitelman tekemisessä haluamme kuulla osakkaiden mielipiteitä, joten lähetämme tammikuussa sähköisen kyselyn. Siihen toivomme saavamme mahdollisimman monen osakkaan vastaukset. Myös yhtiön vuodelta 1988 olevien järjestyssääntöjen päivittäminen on aloitettu.

Jätehuolto
Rågön jäteastia tyhjennetään talvella neljän viikon välein maanantaisin. Tilasimme joulun jälkeiselle viikolle ylimääräisen tyhjennyksen. Huhti- ja toukokuussa jäteastia tyhjennetään kerran viikossa. Kesäkuun alusta elokuun puoliväliin kaksi kertaa viikossa, ja elokuun puolivälistä marraskuun alkupuolelle jälleen kerran viikossa.
Muistutuksena jälleen, että saaren astia on vain talouden sekajätteille. Karjaan ABC:n takana on keräyssäiliöt pahveille, muoville, metallille ja lasille ym. Ne tulee lajitella ja toimittaa sinne tai Rosk’n Rollin jäteasemille. Jos roskapusseja ja säkkejä jätetään jäteastian viereen veloittaa jätehuolto niistä erikseen meitä. On myös vaarana, että jäteastian viereen jätetyt roskat leviävät luontoon eläinten mukana.

Tieasiaa
Syksyn aikana hallitukselle on tullut pari palautetta sorateiden kunnosta. Aikainen talvi ei kuitenkaan antanut mahdollisuutta teiden korjaukseen syksyllä. Heti keväällä lumien ja roudan sulettua tehdään katselmus ja arvioidaan teiden ja ojien kunnostustarpeet.
Teiden lumien aurauksesta ja hiekoituksesta vastaa sama urakoitsija kuin aiempinakin vuosina. Myös aurausjärjestys on sama. Ensin aurataan ja pidetään kunnossa päätiet. Lumisateen tauottua aurataan sivutiet. Mahdolliset palautteet myös tieasioista hallituksen sähköpostiin ragohallitus@gmail.com.

Hallitus on kokouksessaan perusteellisen selvitystyön jälkeen päättänyt antaa luvan tonttitien rakentamiseen Rågönsalmi- tieltä tontille K17T3. Tien rakentamisen yhteydessä täytetään Rågönsalmi- tien varrella oleva hylätty kaivo, jonka kansi on heikossa kunnossa.

Vesilaitos ja putkilinjat
Hallitus on päättänyt kahden Rågönniemen alueella olevan putkilinjan kytkemisestä osakkaitten tonttilinjoihin ensi keväänä. Pumppuhuoneelle on hankittu jo aikaisemmin kakkospumppu, jonka päälle kytkentä hoidetaan myös ensi keväänä.
Hallitus on saanut osakkailta ilmoituksia n 15 kpl viallisista tonttisulusta, joiden korjaamisista/ jatkotoimenpiteistä sovitaan keväällä.

Tilitoimiston vaihto ja yhtiön uusi osoite
Hallitus on kilpailuttanut tilitoimistoja. Valinnan perusteena oli modernit prosessit ja järjestelmät, jotka mahdollistavat ajantasaisen kirjanpidon ja talousseurannan. Valintaperusteena oli myös kilpailukykyinen hinta. Lisäksi on painotettu tietoturvaa ja sähköistä arkistointimahdollisuutta. Hallituksen kokouksessa joulukuun alussa hallitus päätti yksimielisesti vaihtaa tilitoimistoa. Sopimus Tilitoimisto Addit Oy:n kanssa on irtisanottu ja uusi sopimus Axel Tilit Oy:n kanssa allekirjoitettu.

Samalla muuttuu yhtiön osoite, joka tästä eteenpäin on:
Oy Rågservice Ab
c/o Axel Tilit Oy
Ristipellontie 17 B
00390 Helsinki

Tilitoimiston posti ja osoitteenmuutokset
Jos jatkossa haluat tilitoimiston lähettämää postia (yhtiökokouskutsu, vuosimaksut ym.) sähköpostitse niin ilmoita tietosi (nimi ja tonttitiedot) sekä sähköpostiosoitteesi osoitteeseen info@axeltilit.fi. Jos sait tämän tiedotteen sähköisesti, asia on kunnossa eikä sinun tarvitse ilmoittaa sähköpostiosoitetta uudelleen.
Myös osoitteenmuutokset ja kiinteistöjen omistajanvaihdokset ilmoitetaan samaan osoitteeseen.

Onnellista Uutta Vuotta 2024 kaikille saarelaisille
toivottaa Rågservicen hallitus Ari, Jaana, Jarmo, Heidi ja Timo