Kevättiedote

Hyvä Rågöläinen!

Tammikuussa tehtyyn sähköiseen kyselyyn saimme kokonaista 111 vastausta ja paljon vapaita kommentteja. Paljon kiitoksia kaikille teille, jotka osallistuitte kyselyyn. Saimme vastauksia tasapuolisesti eri ikäryhmiltä, eri puolilta saarta, sekä sisämaan-, että rantatonteilta. Kyselyn tuloksia ja kommentteja hyödynnetään hallituksen laatimassa pitkän tähtäimen suunnitelmassa. Kyselyn tulokset ja pitkän tähtäimen suunnitelmaluonnos esitellään osakkaille ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka järjestetään Calliolassa sunnuntaina 5.5.2024 klo 12. Kokouksessa on lisäksi tarkoitus käsitellä mm. yhtiön taloudellista tilannetta ja hallituksen ehdottamia päivityksiä yhtiön järjestyssääntöihin, jotka ovat vuodelta 1988.

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen toimitetaan lähempänä kokousajankohtaa. Kokousaineisto toimitetaan niille osakkaille sähköpostilla, joiden sähköpostiosoitteet ovat tiedossa ja jotka eivät ole erikseen pyytäneet virallista aineistoa lähetettävän paperipostina.

Yhteiset venelaiturit ja venepaikat
Yhtiöllä on kaksi venelaituria. Spituholmenin laiturissa on 21 venepaikkaa ja pohjoisrannan laiturissa 15 venepaikkaa. Molemmissa laitureissa on yksi vieraspaikka. Pohjoisrannan laituri on täynnä, Spituholmenin laiturissa on neljää vapaata paikkaa. Venepaikan vuosivuokra on 60 euroa. Venepaikoista kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan hallitukselle (ragohallitus@gmail.com). Mikäli vapaata laituripaikkaa ei ole kiinnostuneelle osakkaalle heti osoitettavissa, saa jonotusnumeron vapautuville paikoille.
Venepaikka on henkilökohtainen ja myönnettyyn paikkaan sidottu eli se ei ole siirrettävissä esim. kiinteistön myynnin yhteydessä uudelle omistajalle tai vapaasti vaihdettavissa osakkaiden kesken. Paikan vapautumisesta tulee ilmoittaa yhtiön hallitukselle. Mikäli kaikki venepaikat eivät ole yhtiön osakkaiden käytössä voidaan paikkoja vuokrata myös muille kiinnostuneille lähialueen toimijoille vuosi kerrallaan.

Luontopolkujen hoito kesäkaudella
Hallitus etsii halukkaita hoitamaan luontopolkujen ruohonleikkuuta ja muita pientöitä kesäkaudelle tuntikorvausta vastaan. Työn voi tehdä omalla koneella tai yhtiön omistamilla siimaleikkureilla. Kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä hallitukseen (ragohallitus@gmail.com).

Risukasat yhteisalueilla
Hallitus muistuttaa, ettei risukasoja saa kerätä yhtiön alueille. Tarkoituksena on viedä nykyiset teiden varrella olevat risukasat ja leikatut oksat isoon risukasaan pumppuhuoneen vieressä olevalla niityllä, ja polttaa kasa pääsiäislauantaina (säävarauksella), kun on vielä märkää/lunta ympärillä.
Snappertunan vapaapalokunnalta kysyttiin halukuutta polttaa risukasa, mutta he kieltäytyivät koska on vaikea saada keväällä vapaaehtoisia risukasan polttoon.

Tieasiaa
Hallitus on saanut palautetta sorateiden kunnosta ja kyselyssä tuli myös ilmi osakkaiden tyytymättömyys sorateiden kuntoon. Heti keväällä lumien ja roudan sulettua tehdään katselmus ja arvioidaan teiden ja ojien kunnostustarpeet.
Teiden lumien aurauksesta ja hiekoituksesta vastaa sama urakoitsija kuin aiempinakin vuosina. Myös aurausjärjestys on sama. Ensin aurataan ja pidetään kunnossa päätiet. Lumisateen tauottua aurataan sivutiet. Mahdolliset palautteet tieasioista hallituksen sähköpostiin ragohallitus@gmail.com.

Vesilaitos ja putkilinjat
Vesilaitos pyritään avaamaan ennen vappua. Asiasta tiedotetaan enemmän yhtiön kotisivuilla (https://ragservice.fi) kevään aikana.
Hallitus on päättänyt kahden Rågönniemen alueella olevan syöttövesilinjan kytkemisestä osakkaitten tonttilinjoihin ensi keväänä. Pumppuhuoneelle on hankittu jo aikaisemmin varapumppu, joka keväällä kytketään toimintavalmiiksi toisen pumpun rinnalle. Näin saadaan vesilaitoksen toimintaan lisää varmuutta.
Hallitus on saanut osakkailta ilmoituksia n 20 kpl viallisista tonttisulusta, joiden korjaamisista/ jatkotoimenpiteistä sovitaan myös keväällä.
Vedenlaadunseurantaa lisätään, jotta se täyttää viranomaisvaatimukset.
Osakaspalautteessa pyydettiin aikaisempaa parempaa tiedottamista vesianalyyseistä. Tämä tullaan toteuttamaan yhtiön kotisivuilla.
Vesilaitokselle hankitaan kevään aikana oma puhelin, joka mahdollistaa kiertävän päivystyksen. Puhelinnumero tullaan tiedottamaan yhtiön tiedotuskanavien kautta.

Jätehuolto
Rågön jäteastia tyhjennetään talvella ja vielä maaliskuussa neljän viikon välein maanantaisin. Olemme tilanneet ylimääräisen tyhjennyksen pääsiäistä edeltävälle maanantaille.
Huhti- ja toukokuussa jäteastia tyhjennetään kerran viikossa. Kesäkuun alusta elokuun puoliväliin kaksi kertaa viikossa, ja elokuun puolivälistä marraskuun alkupuolelle jälleen kerran viikossa.
Muistutuksena jälleen, että saaren astia on vain talouden sekajätteille. Karjaan ABC:n takana on keräyssäiliöt pahveille, muoville, metallille ja lasille ym. Ne tulee lajitella ja toimittaa sinne tai Rosk’n Rollin jäteasemille. Jos roskapusseja ja säkkejä jätetään jäteastian viereen veloittaa jätehuolto niistä erikseen meitä. On myös vaarana, että jäteastian viereen jätetyt roskat leviävät luontoon eläinten mukana.

Yhtiön tiedotteet/posti ja osoitteenmuutokset
Jos jatkossa haluat yhtiön tiedotteet ja postin (yhtiökokouskutsu, vuosimaksut ym.) sähköpostitse niin ilmoita tietosi (nimi ja tonttitiedot) sekä sähköpostiosoitteesi osoitteeseen info@axeltilit.fi. Jos sait tämän tiedotteen sähköisesti, asia on kunnossa eikä sinun tarvitse ilmoittaa sähköpostiosoitetta uudelleen.
Myös osoitteenmuutokset ja kiinteistöjen omistajanvaihdokset ilmoitetaan samaan osoitteeseen.

Yhtiön osoite muuttui viime vuoden lopulla. Uusi osoite on:
Oy Rågservice Ab
c/o Axel Tilit Oy
Ristipellontie 17 B
00390 Helsinki

Hyvä alkukevättä kaikille saarelaisille toivottaa Rågservicen hallitus
Ari, Jaana, Jarmo, Heidi ja Timo