Jätehuolto ja teiden talvihoito

Hei,

Saaren jäteastia on täynnä. Yritimme saada välityhjennyksen, mutta koska olemme syrjässä, niin seuraava tyhjennys on vasta 13.11. Välttäkää jätteiden vientiä saaren jäteastiaan siihen asti.

Muistutuksena vielä, että saaren jäteastia on tarkoitettu vain talouden sekajätteille.
Muu jäte pitää osakkaiden itse toimittaa kierrätykseen tai jätteidenkeräys asemille.
Jos sekajäteastiaan laitetaan muuta, kuin sinne kuuluvaa jätettä täyttyy astia nopeammin ja pahimmillaan jäteitä jätetään astian viereen, jolloin ne ovat myös eläinten saatavilla ja lopuksi levinnyt pitkin lähialuetta.

Sekajätteiden tyhjennys on tapahtuu seuraavasti:
viikot 46 – 13 tyhjennys neljän viikon välein
viikot 14 – 22 tyhjennys kerran viikossa
viikot 23 – 33 tyhjennys kaksi kertaa viikossa
viikot 34 – 45 tyhjennys kerran viikossa

Olemme saaneet talviauraajalta viestin, että tienvarsien vesakot ja puut pitää siistiä ennen lumen tuloa, jotta lumi ei paina puita tai oksia tielle aurauskaluston eteen. Muutoin tie jää auraamatta.
Tämä työ tehdään lähiviikkoina yhtiön puolesta.
Jatkossa osakkaat voivat itsekin huolehtia oman tienpätkän / tontin kohdalta, että vesakkoa tai oksia ei pääse kasvamaan siten, että se haittaisi aurausta.

Syyskirjeessä tiedotettiin yhtiökokouksessa käsitellyt tärkeimmät asiat. Jos haluat kopion yhtiökokouspöytäkirjasta, laita viestiä hallituksen sähköpostiin (ragohallitus@gmail.com).

t. Hallitus