Tiedote ajankohtaisista asioista

Tiedote ajankohtaisista asioista

Hyvä Rågöläinen!
Oy Rågservice Ab:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Calliolassa sunnuntaina 5.5.2024 ja paikalla oli ennätysmäärä osallistujia. Kiitoksia kaikille, jotka osallistuitte yhtiökokoukseen ja teille, jotka olette olleet yhteydessä ja osoittaneet kiinnostusta yhtiön asioita kohtaan. Kokouksessa käsiteltiin pääasiassa yhtiön taloudellista tilaa, sähköisen kyselyn tuloksia ja hallituksen laatimaa pitkän tähtäimen suunnitelmaa. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin seuraavat kaksi asiaa:
1. Yhtiö perii ylimääräisen vuosimaksun 150€/osake eräpäivällä 10.6.2024. Vuosimaksusta lähetetään erillinen lasku osakkaille.
2. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö SYS Audit Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi HT Perttu Mettomäki.

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain syyskuun loppuun mennessä. Esityslistalla on mm. tilinpäätös, toimintasuunnitelma, budjetti (sis. vuosi-, laituri- ja mahdollinen saunamaksu) ja metsäsuunnitelma. Lisäksi tavoitteena on myös hyväksyä päivitetyt yhteisösäännöt. Toivomme kommentteja yhteisösääntöihin viimeistään 15.8.2024 (ragohallitus@gmail.com). 

Yhteiset venelaiturit ja venepaikat
Yhtiöllä on kaksi venelaituria (Spituholmen ja Pohjoisrannan laituri), joissa yhteensä 34 vuokrattavaa venepaikkaa. Molemmissa laitureissa on yksi vieraspaikka, jotka on nyt myös merkattu. Pohjoisrannan laituri on täynnä, Spituholmenin laiturissa on vielä yksi vapaa paikka. Venepaikan vuosivuokra on 60 euroa. Venepaikoista kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan hallitukselle (ragohallitus@gmail.com).
Yhtiökokous ei ollut valmis vuokraamaan vuosi kerrallaan vapaita venepaikkoja ulkopuolisille toimijoille tulevana kesänä. 

Yhteiset saunat
Yhtiö omistaa kolme yhteissaunaa Rågön saaressa: Pohjoisrannassa, Etelärannassa ja Länsirannassa. Saunat on osoitettu saaren rantakaavassa tiettyjen sisämaatonttien käyttöön.
Saunat on nyt avattu käytettäviksi ja saunat suljetaan syksyllä samalla kun kesävesi suljetaan. Saunan käyttöön oikeutettu voi varata saunavuoron saunan ulkoseinällä olevasta vihosta korkeintaan kahdeksi tunniksi kerrallaan.

Risujen polttaminen omalla tontilla
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa keskusteltiin risujen polttamisesta omalla. Hallitus tarkasti sekä Raaseporin kaupungilta, että Uudenmaan jätelautakunnalta ja Rågössä saa polttaa omalla tontilla vähäisiä määriä risuja ao. ohjeen mukaan:
”Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Haja-asutusalueella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puujätettä.
Kiinteistön tulipesissä, mukaan lukien ulkona sijaitsevissa tulipesissä, saa polttaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia. Paperia, pahvia ja pinnoittamatonta kartonkia saa polttaa vähäisiä määriä sytykkeenä. Polttaminen ei saa aiheuttaa savu-, noki- tai hajuhaittaa eikä muuta ympäristö- tai terveyshaittaa.” https://www.ujlk.fi/maaraykset-ja-maksut/

Risukasat yhteisalueilla
Pumppuhuoneen vieressä ollut ’juhannuskokkopaikka’ on siivottu ja suljettu. Jatkossa pellolle, tai muille yhtiön alueille, ei saa viedä risuja. Kokkopaikan risteyksessä olevaan kasaan saa viedä, mutta vain puhdasta haketettavaksi kelpaava puuta tai hakkuujätettä, eli ei mitään jätepuuta, lavoja yms.

Tiet
Monet yhtiön sorateistä ovat huonossa kunnossa. Kahden paikallisen toimijan kanssa järjestettiin tiekatselmus ja pyydettiin tarjoukset. Maanrakennus Sjöberg Oy valittiin tekemään korjaustyöt, joista akuuteimmat tehdään toukokuussa. Mahdolliset palautteet tieasioista hallituksen sähköpostiin ragohallitus@gmail.com.

Vesilaitos
Vesilaitos avattiin vapuksi. Kesävettä emme suosittele vielä juotavaksi ilman keittämistä, mutta pesuvedeksi se sopii erinomaisesti. Vedestä on otettu näytteet, mutta emme ole vielä saaneet tuloksia. Tiedotamme heti kun laboratorio on vahvistanut veden juomakelpoisuuden.
Ennen vesilaitoksen avaamista kaksi Rågönniemen alueella aiemmin vedettyä syöttövesilinjaa kytkettiin osakkaitten tonttilinjoihin. Noin 40 viallista tonttisulkua korjattiin. Lisäksi jo aikaisemmin pumppuhuoneelle hankittu varapumppu kytkettiin toimintavalmiiksi toisen pumpun rinnalle. Valitettavasti tämä uusi pumppu ei ole toiminut luotettavasti ja vikaa yritetään korjata.
Vesilaitoksen puhelin (044-901 0278) on otettu käyttöön. Vastaaja on päällä yöaikana klo 21-09 ja pyhäpäivisin.

Jätehuolto
Toukokuussa jäteastia tyhjennetään kerran viikossa. Kesäkuun alusta elokuun puoliväliin kaksi kertaa viikossa, ja elokuun puolivälistä marraskuun alkupuolelle jälleen kerran viikossa.
Muistutuksena jälleen, että saaren astia on vain talouden sekajätteille. Karjaan ABC:n takana on keräyssäiliöt pahveille, muoville, metallille ja lasille ym. Ne tulee lajitella ja toimittaa sinne tai Rosk’n Rollin jäteasemille. Jos roskapusseja ja säkkejä jätetään jäteastian viereen veloittaa jätehuolto niistä erikseen meitä. On myös vaarana, että jäteastian viereen jätetyt roskat leviävät luontoon eläinten mukana.
Saaren ilmoitustaululle on laitettu lähimpien kierrätyspisteiden ja jäteasemien yhteystiedot.

Kaislikon niittoa heinäkuussa
Yhtiön laitureiden ja yhteisten saunojen kohdalla niitetään kaislikkoa heinäkuussa. Niitetyt kaislat kerätään ja läjitetään yhtiön maille. Todennäköisesti pumppuhuoneen lähistölle.

Talkoot kesäkuun alussa
Järjestämme talkoot lauantaina 8.6.2024, jolloin mm. siistimme postilaatikkorivistön saaren pääristeyksessä. Jos et enää tarvitse postilaatikkoasi, voit hakea sen pois ennen talkoita tai ilmoittaa hallitukselle asiasta. Viestimme vielä tarkemmin talkoista lähempänä niiden ajankohtaa.

Yhtiön tiedotteet/posti ja osoitteenmuutokset
Jos jatkossa haluat yhtiön tiedotteet ja postin (yhtiökokouskutsu, vuosimaksut ym.) sähköpostitse niin ilmoita tietosi (nimi ja tonttitiedot) sekä sähköpostiosoitteesi yhtiön tilitoimiston sähköpostiin info@axeltilit.fi. Myös osoitteenmuutokset ja kiinteistöjen omistajanvaihdokset ilmoitetaan samaan osoitteeseen.

Yhtiön osoite muuttui viime vuoden lopulla. Uusi osoite on:
Oy Rågservice Ab
c/o Axel Tilit Oy
Ristipellontie 17 B
00390 Helsinki

Hyvää loppukevättä ja kesää kaikille saarelaisille
toivottaa Rågservicen hallitus (Ari, Jaana, Jarmo, Heidi ja Timo)