Syystiedote ja lasku 2023-2024

Hyvä Rågöläinen!
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.9.2023 Calliolassa. Päätettiin että vuosimaksu on 594€/osake sisältäen 194€/osake lainanlyhennyksen. Kokouksessa päätettiin myös, että laiturimaksu on 60€/paikka. Jos osakkaalla on laituripaikka niin vuosimaksu on yhteensä 654€.
Tilikauden 30.6.2023 lopussa yhtiöllä oli pankkilainaa 96 000€. Lainaa lyhennetään vuosittain 24 000€ ja lainan viimeinen lyhennys maksetaan 1.12.2026. Pankkilaina nostettiin kesäkuussa 2022 tien asfaltointia varten.
Jari Lappeteläinen, Janek Mahlberg, Pekka Mäkinen ja Kari Kasanen eivät olleet enää ehdolla hallitukseen, joten uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin: Jarmo Gillberg, Heidi Karlsson, Jaana Pönni ja Ari Vanhanen. Timo Pulkkinen valittiin vanhana jäsenenä myös hallitukseen.

Hallitus ja hallituksen sisäinen työnjako:
Ari Vanhanen (puh 0408621766) – hallituksen puheenjohtaja ja viestintä
Jarmo Gillberg – vesilaitos
Heidi Karlsson (0407593320) – talous ja viestintä
Timo Pulkkinen (0400855577) – tiet ja jätehuolto
Jaana Pönni (0405860511) – saunat, laiturit ja yhteiset alueet

Yhteydenotot toivotaan ensisijaisesti hallituksen yhteiseen sähköpostiin ragohallitus@gmail.com.
Yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan yhtiön kotisivulla ragservice.fi.

Vesilaitos
Vesilaitos suljetaan alustavasti viikonloppuna 14-15.10.2023. Osakkaita pyydetään tarkistamaan, että tonttisulut ovat kiinni. Tonttisulut on oltava kiinni, jotta vesivahinkoja ei syntyisi, kun vesi keväällä avataan. Kaiken veden pois saanti verkostosta edellyttää myös tonttisulkujen kiinnipitämistä. Vesilaitos pyritään avaamaan vapuksi 2024 tai säiden salliessa aikaisemmin.

Yhteiset saunat
Yhteiset saunat suljetaan samaan aikaan kun vesi suljetaan ja avataan taas keväällä, kun vesi on avattu.

Jätteet
Saaressa sijaitsevaan Rosk’n Roll sekajäteastiaan saa laittaa vain normaaleja taloudessa syntyviä sekajätteitä. Muut jätteet voi esimerkiksi viedä Rosk’n Rollin jäteasemille (Karjaa ja Tammisaari) tai Karjaan ABC:n takapihalla olevaan lajitteluasemaan.

Muut asiat
Hallitus muistuttaa jälleen kerran, että Rågöntiellä sekä saaren muilla teillä on 30 km/h nopeusrajoitus. Lisäksi lemmikkieläimet tulee pitää kytkettyinä saaren yleisillä alueilla.

Verkkosivut ja viestintä
Hallitus käyttää pääasiallisena viestintäkanavana yhtiön verkkosivuja https://ragservice.fi. Lisäksi hallitus viestii ajankohtaisista asioista ilmoitustaululla saaressa kuten myös Rågöläiset Facebook-sivuilla.
Voit tilata sähköposti-ilmoituksen uusista viesteistä yhtiön verkkosivuilta ’sähköposti’-kohdasta (https://ragservice.fi/sahkoposti). Jos olet tilannut sähköposti-ilmoituksen ennen 15.8.2023, joudut lisäämään itsesi uudelleen postituslistalle, koska entinen palvelu ei valitettavasti ole ollut luotettava (tärkeäksi merkityistä päivityksistä ei ole aina lähtenyt sähköposti-ilmoitusta tilanneille). Tulet saamaan lähipäivinä yhtiön verkkosivujen ylläpidosta vastaavalta Matti Latulta toimintaohjeet uudelle postituslistalle siirtymisestä.

Tilitoimiston posti ja osoitteenmuutokset
Jos jatkossa haluat tilitoimiston lähettämää postia (yhtiökokouskutsu, vuosimaksut ym) sähköpostitse niin ilmoita tietosi (nimi ja tonttitiedot) sekä sähköpostiosoitteesi osoitteeseen info@addit.fi. Myös osoitteenmuutokset ilmoitetaan sähköpostitse osoitteeseen info@addit.fi.

LASKU JA MAKSUTIEDOT / VUOSIMAKSU 2023-2024
Saaja: Oy Rågservice Ab
Tilinumero (IBAN): FI37 3131 1001 3937 21
Viesti: Kirjoita viestikenttään tonttisi tieto, eli kortteli ja tontti esim K1T9
Vuosimaksu per osake: 594,00 euroa
Laituripaikka: 60,00 euroa
Eräpäivä: 24.10.2023

Maksumuistutuksesta peritään 20,00 euroa + viivästyskorkoa 10%